Tèxtil

Accionament

Teixit Tèxtil FR

Barres amb suports, terminals i anelles

Riells

Confecció